Znaleziono 1 artykuł

H. Schild

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Handbuch der Pastoraltheologie", t. 5, wyd. F. Klostermann, K. Rahner, H. Schild, Freiburg-Basel-Wien 1972 : [recenzja] Jan Charytański F. Klostermann (aut. dzieła rec.) K. Rahner (aut. dzieła rec.) H. Schild (aut. dzieła rec.) s. 207-208