Znaleziono 3 artykuły

Elżbieta Sanecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawiedliwość czy równość opodatkowania - czy możliwe jest sprawiedliwe opodatkowanie? : perspektywa psychologiczna i ekonomiczna Elżbieta Sanecka s. 5-11
Manipulacja w reklamie telewizyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży = Manipulation of the television advertising aimed at children and young people Elżbieta Sanecka s. 19-36
Perceived supervisor`s subclinical psychopathy, and subordinate`s organizational commitment, job satisfaction and satisfaction with executive Elżbieta Sanecka s. 172-191