Znaleziono 2 artykuły

Jean-Michel Salanskis

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od zmysłowości sztuki do jej telosu: Lyotard z Lévinasem i przeciw Lévinasowi Jean-Michel Salanskis Dariusz Adamski (tłum.) Monika Murawska (tłum.) s. 10-14
De la sensibilité à l’art et à son telos: Lyotard avec et contre Levinas Jean-Michel Salanskis s. 252-273