Znaleziono 2 artykuły

Monika Sak-Skowron

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Determinanty satysfakcji z pracy : studium teoretyczne Monika Sak-Skowron Łukasz Skowron s. 243-253
Wpływ świadomości ceny na spostrzeganie produktu : badania quasi-eksperymentalne na przykładzie czerwonego wina Monika Persona Monika Sak-Skowron s. 245-258