Znaleziono 5 artykułów

Urszula Słupska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Proces kreowania organizacji wirtualnej we współczesnym świecie biznesu Urszula Słupska s. 141-152
Czynniki sprzyjające i ograniczające proces tworzenia organizacji wirtualnych wśród MSP w Polsce Urszula Słupska s. 219-232
Kształtowanie struktur organizacyjnych na zewnątrz organizacji a innowacyjność organizacji Tomasz Janicki Urszula Słupska s. 357-367
Zarządzanie innowacyjnymi projektami w warunkach współczesnych zmian otoczenia Agnieszka Goździewska-Nowicka Tomasz Janicki Wojciech Popławski Urszula Słupska s. 429-442
Kształtowanie struktur organizacyjnych w realizacji projektów partnerskich Agnieszka Goździewicz-Nowicka Tomasz Janicki Wojciech Popławski Urszula Słupska s. 469-480