Znaleziono 7 artykułów

Agata Rzymełka-Frąckiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie wykształcenia w wymiarze indywidualnego i globalnego rozwoju społecznego : Polska a Współczynnik Rozwoju Społecznego - Human Development Index (HDI) Agata Rzymełka-Frąckiewicz s. 33-44
Kultura w roli edukatora społecznego (na przykładzie sztuki teatralnej) : trudna lekcja historii zapomnianej, niezrozumianej czy nieakceptowanej Agata Rzymełka-Frąckiewicz s. 65-76
"Pomocniczość i wsparcie. Kategorie pedagogiki społecznej" Stanisław Kawula, Olsztyn, 2002 : [recenzja] Agata Rzymełka-Frąckiewicz Stanisław Kawula (aut. dzieła rec.) s. 223-225
"Logic of Some — Selected — Concepts in Contemporary Education (between education and perception of committed art Andrzej Radziewicz-Winnicki Agata Rzymełka-Frąckiewicz (aut. dzieła rec.) Teresa Wilk (aut. dzieła rec.) s. 255-260
"Transgresje w edukacji", pod red. Wiktora Żłobickiego, T. 1., Kraków 2014 : [recenzja] Agata Rzymełka-Frąckiewicz Wiktor Żłobicki (aut. dzieła rec.) s. 307-312
"Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych", red. Józefa Brągiel, Beata Górnicka, Opole 2012 : [recenzja] Agata Rzymełka-Frąckiewicz Józefa Brągiel (aut. dzieła rec.) Beata Górnicka (aut. dzieła rec.) s. 363-367
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dylematy pedagogiki społecznej w postmodernistycznym świecie", Brno, Republika Czeska, 19—20 kwietnia 2012 roku Agata Rzymełka-Frąckiewicz s. 379-383