Znaleziono 2 artykuły

M. F. Rylski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Izbrannoje - Lirika - Bałłady - Poemy", Adam Mickiewicz, pierewod s polskogo pod redakcijej M. F. Rylskogo i B. A. Turganowa, Moskwa, Ogiz 1946, s. 602, ilustracje : [recenzja] J. K. Dębowski Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) M. F. Rylski (aut. dzieła rec.) B. A. Turganow (aut. dzieła rec.) s. 339-341
Poezje Mickiewicza w przekładach rosyjskich Julian Krzyżanowski Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) M. F. Rylski (aut. dzieła rec.) B. A. Turganow (aut. dzieła rec.) s. 556-562