Znaleziono 1 artykuł

Jacek Ryś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Symulacja jako przejaw manipulacji w hiperrealnej rzeczywistości u Jeana Baudrillarda Jacek Ryś s. 115-129