Znaleziono 2 artykuły

Nicolas Ruwet

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Językoznawstwo a poetyka Nicolas Ruwet Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 259-274
Synekdochy i metonimie Nicolas Ruwet Aleksander Wit Labuda (tłum.) s. 265-286