Znaleziono 3 artykuły

Maria Rutowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Straty wśród pisarzy polskich (literatów, publicystów dziennikarzy i redaktorów) w czasie II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej 1939-1945", Maria Rutowska, Warszawa 1980 : [recenzja] Bohdan Łukaszewicz Maria Rutowska (aut. dzieła rec.) s. 85-86
"Dzieciństwo i młodość ze znakiem «P». Wspomnienia", wybór i oprac. Bohdan Koziełło-Poklewski i Bohdan Łukaszewicz, wstęp Bohdan Koziełło-Poklewski, Olsztyn 1982 : [recenzja] Maria Rutowska Bohdan Koziełło-Poklewski (aut. dzieła rec.) Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 558-560
"Ze znakiem „P”. Relacje i wspomnienia robotników przymusowych i jeńców wojennych w Prusach Wschodnich", wybór i oprac. Bohdan Koziełło-Poklewski, Bohdan Łukaszewicz, wstęp Bohdan Koziełło-Poklewski, Olsztyn 1977 : [recenzja] Maria Rutowska Bohdan Koziełło-Poklewski (aut. dzieła rec.) Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 595-597