Znaleziono 4 artykuły

Ladislav Rudolf

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Úloha a užití softwarů v odborném vzdělávání Ladislav Rudolf s. 67-73
Metodika optimalizačního softwaru vyhodnocení technických ztrát vedení přenosové soustavy při přenášeném výkonu ve stanoveném teplotním rozsahu Ladislav Rudolf s. 140-145
Užití digitálních učebních pomůcek v odbornem vzdělávání = The Use of Digital Teaching Aids in Vocational Education Ladislav Rudolf s. 153-158
Užití výpočetních programů v odborném vzdělávání Ladislav Rudolf s. 340-345