Znaleziono 2 artykuły

Jewgienij Rozenblat

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Briest w 1939–1941 gg. Dokumienty i matieriały", red. Jewgienij Rozenblat i in., Briest 2012 : [recenzja] Jan Jerzy Milewski Jewgienij Rozenblat (aut. dzieła rec.) s. 449-451
„Pinskije jewrei. 1939-1944 gg.”, Jewgienij Rozenblat, Irina Jelenskaja, Brest 1997 : [recenzja] Jan Jerzy Milewski Irina Jelenskaja (aut. dzieła rec.) Jewgienij Rozenblat (aut. dzieła rec.) s. 645-647