Znaleziono 3 artykuły

Krzysztof Rogatka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Urban Sprawl versus the Compact City in the Context of Spatial Policy Krzysztof Rogatka Marta Sylla s. 15-25
Rola miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w procesie rewitalizacji miast na przykładzie metropolii Poznań Przemysław Ciesiółka Krzysztof Rogatka s. 27-36
Potencjał rzek jako element zrównoważonej polityki miejskiej - przykład Bydgoszczy Agnieszka Kempa Krzysztof Rogatka Maciej Surmacewicz s. 47-61