Znaleziono 9 artykułów

Paul Ricoeur

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wydarzenie i sens w mowie Paul Ricoeur Ewa Bieńkowska (tłum.) s. 103-118
Zapomnienie i trwałość śladów Paul Ricoeur s. 119-135
    Zacytuj
  • Udostępnij
Ku hermeneutyce krytycznej Paul Ricoeur Anna Dutka (tłum.) s. 182-192
Meta-foryczne i meta-fizyczne Paul Ricoeur Tadeusz Komendant (tłum.) s. 183-198
Proces metaforyczny jako poznanie, wyobrażenie i odczuwanie Paul Ricoeur Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 269-286
Egzegeza i hermeneutyka : zarys wniosków Paul Ricoeur Stanisław Cichowicz (tłum.) s. 313-322
Model tekstu : działanie znaczące rozważone jako tekst Paul Ricoeur Janina Falkowska (tłum.) s. 329-354
"Model tekstu: działania znacząco rozważone jako tekst", Paul Ricoeur, Tłum. J.Falkowska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1984) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Paul Ricoeur (aut. dzieła rec.) s. 426
"Proces metaforyczny jako poznanie, wyobrażenie i odczuwanie", Paul Ricoeur, Tłum.: G.Cendrowska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1984) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Paul Ricoeur (aut. dzieła rec.) s. 428