Znaleziono 2 artykuły

Samo Rauter

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sport activity and sport motives of mountain bikers and road cyclists = Aktywność sportowa i motywy kolarzy górskich i kolarzy szosowych Samo Rauter Mojca Doupona Topič s. 36-40
Body symmetry Matej Ipavec Samo Rauter Jozef Simenko Janez Vodicar s. 51-55