Znaleziono 4 artykuły

Lotar Rasiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pojęcie "dyskursu" w poststrukturalizmie : Derrida, Lacan, Foucault Lotar Rasiński s. 7-23
Współczesne koncepcje władzy Lotar Rasiński s. 28-36
Critique, Emancipation, Ideology : Marxian Logic of Social Criticism Lotar Rasiński s. 93-110
Lotar Rasiński - Dzieląc łoże z ...liberalizmem (?): postmarksizm Ernesto Laclaua i jego konsekwencje polityczne Lotar Rasiński s. 309-326