Znaleziono 42 artykuły

Tomasz Rachwał

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Transformations of the employment structure as an expression of the transformation of Polish industry agains the background of the European Union Tomasz Rachwał s. 5-25
Wprowadzenie Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wprowadzenie Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wprowadzenie Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wprowadzenie Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wprowadzenie Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wprowadzenie Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wprowadzenie Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wprowadzenie Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wprowadzenie Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wprowadzenie Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wprowadzenie Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 5
  Zacytuj
 • Udostępnij
Introduction Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Introduction Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 7-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Introduction Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 7-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Introduction Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 7-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Introduction Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 7-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Introduction Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 7-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Introduction Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 7-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Introduction Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 7-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Introduction Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 7-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Introduction Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 7-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Introduction Tomasz Rachwał Zbigniew Zioło s. 7-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształtowanie kompetencji biznesowych uczniów gimnazjum w świetle opinii nauczycieli na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu FIFOBI Sławomir Kurek Tomasz Rachwał Mariusz Szubert s. 24-36
  Zacytuj
 • Udostępnij
„Przedsiębiorczy region” – zarys koncepcji w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego Monika Płaziak Tomasz Rachwał s. 37-49
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach podstaw przedsiębiorczości Tomasz Rachwał s. 137-144
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wartości moralne podstawą prawdziwego sukcesu menedżera Maria M. Rachwał Tomasz Rachwał s. 193-198
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola kształcenia umiejętności obsługi klienta na lekcjach podstaw przedsiębiorczości Maria M. Rachwał Tomasz Rachwał s. 221-226
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwagi do projektu zmiany podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości : zrealizowanej przez Instytut Spraw Publicznych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej Bronisław Górz Tomasz Rachwał s. 226-235
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkolnictwie zawodowym dla sektora handlu detalicznego w świetle opinii partnerów społecznych Wioletta Kilar Sławomir Kurek Tomasz Rachwał s. 273-288
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedmiot podstawy przedsiębiorczości - założenia realizacji a przygotowanie nauczycieli Tomasz Rachwał Mariola Tracz s. 286-296
  Zacytuj
 • Udostępnij
Założenia i cele Projektu „Krok w przedsiębiorczość” dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Sławomir Dorocki Wioletta Kilar Tomasz Rachwał s. 308-320
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji Monika Borowiec Tomasz Rachwał s. 321-332
  Zacytuj
 • Udostępnij
Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum Wioletta Kilar Joanna Kudełko Tomasz Rachwał Mariola Tracz Krzysztof Wach s. 322-334
  Zacytuj
 • Udostępnij
Metody nauczania i środki dydaktyczne stosowane przez nauczycieli podstaw przedsiębiorczości wyniki badań Tomasz Rachwał Mariola Tracz s. 335-340
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena projektu zmian podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości (przedstawionej przez MEN w 2008 r. w ramach reformy systemu edukacji) Tomasz Rachwał s. 349-372
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problematyka zmian w systemie emerytalnym w edukacji w zakresie przedsiębiorczości w szkole ponadgimnazjalnej Tomasz Rachwał s. 354-365
  Zacytuj
 • Udostępnij
10 lat konferencji z cyklu „Przedsiębiorczość – Edukacja” organizowanych przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Tomasz Rachwał s. 392-395
  Zacytuj
 • Udostępnij
Projekt „Common Goals – Common Ways” jako przykład aktywizacji grupy Romów zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym Sławomir Kurek Wiktor Osuch Tomasz Rachwał Agnieszka Świętek s. 415-429
  Zacytuj
 • Udostępnij
„Przedsiębiorczość – Edukacja” Tomasz Rachwał s. 430-431
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykaz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu poświęconego problematyce przedsiębiorczości Tomasz Rachwał s. 432
  Zacytuj
 • Udostępnij
Założenia i wstępne wyniki europejskiego projektu badawczego FIFOBI w zakresie kształtowania kompetencji uczniów gimnazjum do prowadzenia działalności gospodarczej Sławomir Kurek Tomasz Rachwał s. 472-485
  Zacytuj
 • Udostępnij