Znaleziono 4 artykuły

Marek Pyka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Między normami a działaniem : praktyczny charakter etyki inżynierskiej Marek Pyka s. 55-74
Odpowiedzialność inżyniera a mechanizm rynkowy Marek Pyka s. 57-67
Umysł i moralność w filozofii Thomasa Nagela Marek Pyka s. 82-102
Obecność Hume'a we współczesnej debacie metaetycznej Marek Pyka s. 109-118