Znaleziono 1 artykuł

Monika Prylińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
City break – próba wyjaśnienia i zdefiniowania zjawiska w odniesieniu do polskiego rynku usług turystycznych Monika Prylińska Paulina Ratkowska s. 4-16