Znaleziono 6 artykułów

Anna Pospiszyl

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czasownik "gnać": formacje pochodne, warianty gwarowe Anna Pospiszyl s. 49-57
Polskie nazwy geograficzne południowej Warmii na tle typów nazewniczych innych regionów Polski Anna Pospiszyl s. 69-78
Nieosobowe struktury wypowiedzeniowe w opowiastkach filozoficznych Józefa Tischnera Anna Pospiszyl s. 107-116
Nazwy naczyń z drewnianych klepek Anna Pospiszyl s. 119-131
Composita rzeczownikowe w słowniku gwarowym Andrzeja Cinciały Anna Pospiszyl s. 139-148
"Die Namen der fliessenden Gewässer im Flussgebiet des Pregel = Nazwy wód płynących dorzecza Pregoły", Maria Biolik, Stuttgart 1996 : [recenzja] Anna Pospiszyl Maria Biolik (aut. dzieła rec.) s. 613-616