Znaleziono 2 artykuły

Jacek Poleski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Naszacowice, gm. Podegrodzie, woj. nowosądeckie. Stanowisko 1 Barbara Chudzińska Jacek Poleski Krzysztof Sobczyk s. 148-150
Jakuszowice, gm. Kazimierza Wielka, woj. kieleckie. Stanowisko 2 Kazimierz Godłowski Jacek Poleski s. 158-160