Znaleziono 17 artykułów

Marcin Pigłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współzależność notyfikacji w zakresie nowego podejścia z krajów zachodniej i wschodniej Unii Europejskiej Marcin Pigłowski s. 57-65
The legislations and countries operating in the new approach to technical harmonization and standards as an aspect of consumer safety Marcin Pigłowski s. 73-81
Bezpieczeństwo i funkcjonalność szybkiego przelewu a dokonywanie płatności w sklepie internetowym Marcin Pigłowski s. 87-97
Notyfikacja polskich jednostek prowadzących ocenę zgodności w zakresie dyrektyw nowego podejścia Marcin Pigłowski s. 91-103
Analiza regresji dla liczby systemów i placówek franczyzowych w Polsce Marcin Pigłowski s. 95-109
Karta zbliżeniowa i bezpieczeństwo jej użytkowania przez konsumenta Marcin Pigłowski s. 145-153
Wykorzystanie procedur oceny zgodności w dyrektywach nowego podejścia Marcin Pigłowski s. 149-161
Bezpieczeństwo, funkcjonalność i koszt użytkowania kart wirtualnych przez konsumenta Marcin Pigłowski s. 159-169
Food dangerous for the consumer in INFOSAN events Marcin Pigłowski s. 189-196
Notifications to Food from European Union Countries in the RASFF Marcin Pigłowski s. 245-358
Agent rozliczeniowy i opłata interchange w transakcjach kartą płatniczą Marcin Pigłowski s. 320-327
Ujęcie macierzowe w prognozowaniu liczby notyfikacji w systemie RAPEX wobec wybranych kategorii produktów Marcin Pigłowski s. 343-356
Analiza współzależności dla ilości kart płatniczych emitowanych w Polsce Marcin Pigłowski s. 405-416
Prognoza ilości notyfikacji dotyczacych poważnych zagrożeń w systemie RAPEX wobec produktów pochodzących z Chin Marcin Pigłowski s. 423-432
Analiza regresji dla ilości i wartości transakcji kartami płatniczymi wydawanymi w Polsce = The regession analysis for the number and value of transactions with payment cards issued in Poland Marcin Pigłowski s. 429-441
Analiza regresji dla ilości i wartości transakcji kartami płatniczymi wydawanymi w Polsce = The regession analysis for the number and value of transactions with payment cards issued in Poland Marcin Pigłowski s. 429-441
    Zacytuj
  • Udostępnij
Notyfikacje wobec samochodów w zakresie poważnych zagrożeń w systemie Rapex a ich produkcja w kraju siedziby marki i innym Marcin Pigłowski s. 481-488