Znaleziono 4 artykuły

Krzysztof Pezdek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ontologiczne i aksjologiczne kryteria organizowania pomocy osobom z niepełnosprawnością w filozofii Jürgena Habermasa Krzysztof Pezdek s. 59-71
Bergson o aspektach poznawczych zagadnienia porządku, nieporządku, niebytu, nicości, niczego w systemowym ujęciu rzeczywistości Krzysztof Pezdek s. 67-83
Problematyka celowości w filozofii Henryka Bergsona Krzysztof Pezdek s. 135-157
Społeczeństwo przejrzyste Krzysztof Pezdek Gianni Vattimo (aut. dzieła rec.) s. 167-174