Znaleziono 13 artykułów

Antoni Pelczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kierunki rozwoju chłopskiego budownictwa mieszkalnego wsi wielkopolskiej : studium proporcji Antoni Pelczyk s. 47-67
Budownictwo murowane - czyli problem z autentycznością, technologią i stereotypami w polskich muzeach na wolnym powietrzu Antoni Pelczyk s. 133-143
Specyfika tradycyjnego budownictwa mieszkalnego regionu Chazów Antoni Pelczyk s. 187-199
Kilka uwag o realizacji Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w strukturze Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy : (od zaplecza przez skansen do muzeum zintegrowanego) Antoni Pelczyk s. 201-210
Związki pomiędzy zadaniami muzeów skansenowskich a potrzebą ochrony architektury rodzimej Antoni Pelczyk s. 211-214
Kuźnia jako obiekt architektoniczny w krajobrazie wsi wielkopolskiej : od XVIII do XX wieku Zbigniew Jasiewicz Antoni Pelczyk s. 265-293
Ewolucja założeń programowych Wielkopolskiego Parku Etnograficznego Antoni Pelczyk s. 287-323
24. konferencja Stowarzyszenia Europejskich Muzeów na Wolnym Powietrzu (AEOM) Antoni Pelczyk s. 301-304
XX konferencja Związku Europejskich Muzeów na Wolnym Powietrzu Antoni Pelczyk s. 341-342
Poolęderskie budownictwo mieszkalne na obszarze równiny nowotomyskiej Antoni Pelczyk s. 357-383
Dr Stanisław Błaszczyk (1906-1989) Antoni Pelczyk s. 405-407
Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce Antoni Pelczyk s. 467
Zagroda z Nowotomyskiego - dwukulturowość Wielkopolski Antoni Pelczyk s. 473-474