Znaleziono 3 artykuły

Katarzyna Pawlak-Kołodziejska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stosowanie public relations w działalności polskich przedsiębiorstw Katarzyna Pawlak-Kołodziejska s. 173-184
Gry komputerowe i wideo jako forma rozrywki młodych konsumentów i medium komunikacji marketingowej Katarzyna Pawlak-Kołodziejska s. 229-242
Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa za pomocą działań z zakresu public relations Katarzyna Pawlak-Kołodziejska s. 527-539