Znaleziono 6 artykułów

Adam Pawłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rabunek lubelskiej relikwii Drzewa Krzyża Świętego w 1655 roku oraz jej zwrot do Rzeczypospolitej Adam Pawłowski s. 7-21
Wincentego Lutosławskiego Aestheitisches Studium. Ueber das phonetische Element in der Polesie. Opis formalny i analiza merytoryczna Adam Pawłowski s. 47-68
Travail de maitrise de Wincenty Lutosławski : "Aesthetisches Studium. Ueber das phonetische Element in der Poesie". Description materielle et analyse du contenu Adam Pawłowski s. 121-139
Les aspects linguistiques dans l'oeuvre scientifique de Wincenty Lutosławski Adam Pawłowski s. 149-176
Kritische Edition des Werks "Aesthetisches Studium. Ueber das phonetische Element in der Poesie" von Wincenty Lutosławski. Vorwort der Herausgeber Helmut Hofbauer Adam Pawłowski Artur Tworek s. 177-181
„Emirat Kaukaski” jako czynnik pogłębiający destabilizację Federacji Rosyjskiej oraz obszaru czarnomorsko-kaspijskiego Adam Pawłowski s. 199-217