Znaleziono 28 artykułów

Józef Pater

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Józef Pater s. 5-6
Od redakcji Józef Pater s. 5-6
Od redakcji Józef Pater s. 5-6
Od redakcji Józef Pater s. 5-6
Od redakcji Józef Pater s. 7-8
Rola kardynała Bolesława Kominka w przygotowaniu orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich Józef Pater s. 65-78
Biblioteka Kapitulna we Wrocławiu Józef Pater s. 90-97
Od biskupstwa sufragalnego do samodzielnej metropolii : 75-lecie metropolii wrocławskiej 1930-2005 Józef Pater s. 109-124
Laudacja podczas nadania doktoratu honoris causa ks. prof. zw. dr. hab. Stanisławowi Olejnikowi Józef Pater s. 229-238
"Wrocławska Kapituła Katedralna w XVIII wieku", Józef Pater, Wrocław 1998 : [recenzja] Józef Mandziuk Józef Pater (aut. dzieła rec.) s. 245-246
Wielki Czwartek, Dałem wam przykład Józef Pater s. 252-253
Wielki Piątek, Wasze patrzenie na krzyż Józef Pater s. 254-255
Wielka Sobota, Jezus żyje Józef Pater s. 255-257
Uroczystość Wszystkich Świętych, Świętość - nasz wzór do naśladowania Józef Pater s. 266-268
Uroczystość wszystkich świętych, Powołanie do świętości Józef Pater s. 270-272
31. Niedziela zwykła, Uszanować siebie i każdego człowieka Józef Pater s. 272-273
Narodzenie Pańskie, Na różne sposoby przemawiał Bóg do człowieka Józef Pater s. 279-281
"Włocławskie dzieje Księdza Stefana Wyszyńskiego 1917-1946", Piotr Nitecki, Wrocław 2006 : [recenzja] Józef Pater Piotr Nitecki (aut. dzieła rec.) s. 286-288
Papieski Wydział Teologiczny - szkoła nadziei Józef Pater s. 287-289
"Dzieje Kościoła w Polsce", red. Andrzej Wiencek, Kraków 2008 : [recenzja] Józef Pater Andrzej Wiencek (aut. dzieła rec.) s. 288-290
"Ksiądz infułat dr Karol Milik jako rządca Archidiecezji Wrocławskiej w latach 1945–1951", Andrzej Pater, Wrocław 2012 : [recenzja] Tomasz Serwatka Józef Pater (aut. dzieła rec.) s. 301-304
Niedziela Chrystusa Króla, „Przyjdź królestwo Twoje” Józef Pater s. 337-339
2. niedziela Adwentu, Przygotować drogę Panu Józef Pater s. 341-342
Uroczystość św. Józefa, Być sprawiedliwym jak św. Józef Józef Pater s. 345-347
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, W służbie Bożej naśladować Maryję Józef Pater s. 349-351
Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, „Synu, oto Matka twoja” Józef Pater s. 366-369
Laudacja podczas uroczystości nadania Jego Eminencji Kardynałowi Marianowinowi Jaworskiemu, Metropolicie Lwowa, doktoratu honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu Józef Pater s. 389-395
Przemówienie inauguracyjne Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ks.prof. dr. hab. Józefa Patera, wygłoszone podczas uroczystości otwarcia nowego roku akademickiego 2006 Józef Pater s. 396-399