Znaleziono 5 artykułów

Longin Pastusiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skutki II wojny światowej dla Stanów Zjednoczonych Longin Pastusiak s. 13-19
Wystąpienie Marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka w dniu 22 października 2003 r. Longin Pastusiak s. 50, 50-0
Teheran, Jałta, Poczdam : Wielka Trójka o zachodniej granicy Polski Longin Pastusiak s. 79-102
Początki ruchu robotniczego w Chicago Longin Pastusiak s. 95-117
"Prezydenci Stanów Zjednocznych Ameryki Półncnej", Longin Pastusiak, Warszawa 1999 : [recenzja] Włodzimierz Batóg Longin Pastusiak (aut. dzieła rec.) s. 275-277