Znaleziono 2 artykuły

Jan Pasek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pamiętniki", Jan Pasek, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Władysław Czapliński, Wrocław 1952, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 62, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wydanie trzecie, s. LX, 572, nlb. 2 : [recenzja] Alojzy Sajkowski Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) Jan Pasek (aut. dzieła rec.) s. 329-334
"Pamiętniki", Jan Pasek, opracował i wstępem opatrzył Roman Pollak, ilustrował Adam Marczewski, słownik opracowała redakcja, Warsawa 1955, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 451, 1 nlb. : [recenzja] Jan Szpruch Adam Marczewski (aut. dzieła rec.) Jan Pasek (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 560-569