Znaleziono 17 artykułów

Idzi Panic

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Idzi Panic Maria Wanda Wanatowicz s. 7-9
Słowo wprowadzające Idzi Panic s. 7
Wstęp Idzi Panic Jerzy Sperka s. 7-8
Wstęp Idzi Panic Jerzy Sperka s. 7-9
Wstęp Idzi Panic Jerzy Sperka s. 7-8
Wstęp Idzi Panic Jerzy Sperka s. 7-9
Wstęp Idzi Panic Jerzy Sperka s. 7-8
Początki organizacji parafialnej w kasztelanii cieszyńskiej we wczesnym średniowieczu Idzi Panic s. 13-24, 181
Problem stratyfikacji szlachty w księstwie cieszyńskim w XV wieku w świetle źródeł kancelaryjnych Idzi Panic s. 201, 21-33
Lata 891-892. Ostatnia próba podporządkowania Państwa Wielkomorawskiego przez Wschodnich Franków u schyłku panowania Świętopełka Idzi Panic s. 22-32
Idea państwa i władcy w najstarszych Żywotach świętych Cyryla i Metodego Idzi Panic s. 51-62
"Prěd-husitské Čechy 1310-1419. Český stát pod vladou Lucemburku", Zdeněk Fiala, wyd. 2, Praha 1978 : [recenzja] Idzi Panic Zdeněk Fiala (aut. dzieła rec.) s. 136-139
„Přemysl Otakar II. Král železny a zlaty. Král zakladatel a mecenáš”, Jiři Kuthan, Vimperk 1993 : [recenzja] Idzi Panic Jiři Kuthan (aut. dzieła rec.) s. 162-163
Recenzja referatów z seminarium naukowego pt. "Rola źródeł archeologicznych w badaniach nauk historycznych" Idzi Panic s. 219-220
Uposażenie ziemskie rodziny Czelo z Czechowic za panowania Piasów : (z badań nad drogami awansu i uposażeniem majątkowym szlachty cieszyńskiej w czasach piastowskich 1290-1653) Idzi Panic s. 230-262
Fundacje mieszczan księstwa cieszyńskiego na rzecz szpitali w okresie rządów regencyjnych Jana z Pernstejnu (1528-1544). Z badań nad dziejami Kościoła w księstwie cieszyńskim na przełomie średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych Idzi Panic s. 245-253
"Vaclav IV, 1361-1419. K předpokladim husitske revoluce", Jiři Spěvaček, Praha 1986 : [recenzja] Idzi Panic Jiři Spěvaček (aut. dzieła rec.) s. 589-591