Znaleziono 2 artykuły

Maurycy Pakier

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego oraz kompetencje terenowych organów administracji państwowej według prawa lokalowego z 1974 r. Maurycy Pakier s. 14-31
"Prawo lokalowe. Komentarz", M. Buszyński, W. Graboń, M. Pakier, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Marian Buszyński (aut. dzieła rec.) Władysław Graboń (aut. dzieła rec.) Maurycy Pakier (aut. dzieła rec.) s. 74