Znaleziono 5 artykułów

Anita Pacholik-Żuromska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konekcjonistyczne modele wyjaśniania procesów poznawczych w kognitywistyce = Connectionist Models of Explanation of Cognitive Processes in Cognitive Science Anita Pacholik-Żuromska s. 43-55
Zagadnienie bezpośredniości dostępu poznawczego do własnych stanów mentalnych Anita Pacholik-Żuromska s. 53-66
Znaczenie pojęć dla samowiedzy według Christophera Peacocke’a Anita Pacholik-Żuromska s. 53-70
Ewolucja języka myśli Anita Pacholik-Żuromska s. 79-91
Filozofia Donalda Davidsona Anita Pacholik-Żuromska Gerhard Preyer (aut. dzieła rec.) s. 203-206