Znaleziono 5 artykułów

Ewa Ostrowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dwa wiersze Ernesta Brylla", Ewa Ostrowska, "Ruch Literacki" z.2 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Ewa Ostrowska (aut. dzieła rec.) s. 158
"Składnia i kompozycja w wierszu dzisiejszym. (Na podstawie wierszy Zbigniewa Herberta, Tymoteusza Karpowicza, Tadeusza Mocarskiego)", Ewa Ostrowska, "Ruch Literacki" nr 2 (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska Ewa Ostrowska (aut. dzieła rec.) s. 173
"Bruegel polskiej literatury", Ewa Ostrowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Barbara Otwinowska Ewa Ostrowska (aut. dzieła rec.) s. 180
"Z zagadnień języka poezji współczesnej. Funkcja zdania pojedynczego", Ewa Ostrowska, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Ewa Ostrowska (aut. dzieła rec.) s. 194
Wspomnienie o Kazimierzu Nitschu : (1 lutego 1874 - 26 września 1958) Ewa Ostrowska s. 733-751