Znaleziono 5 artykułów

Barbara Ostafińska-Molik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Style wychowania w rodzinie pochodzenia w percepcji młodzieży z zaburzeniami internalizacyjnymi i eksternalizacyjnymi – analiza zależności Barbara Ostafińska-Molik Ewa Wysocka s. 97-119
Subiektywna satysfakcja z życia we wspólnocie oraz poczucie bezpieczeństwa w perspektywie różnic adaptacyjnych współczesnej młodzieży Barbara Ostafińska-Molik s. 99-118
Zaburzenia internalizacyjne i eksternalizacyjne a typ rodziny pochodzenia – analiza teoretyczna i wyniki badań Barbara Ostafińska-Molik Ewa Wysocka s. 131-155
Nastawienie życiowe młodzieży niedostosowanej społecznie i prawidłowo przystosowanej : analiza porównawcza Barbara Ostafińska-Molik Ewa Katarzyna Wysocka s. 233-254
„Postrzeganie siebie i własnego zachowania w kontekście”, zaburzeń adaptacyjnych młodzieży”, Barbara Ostafińska-Molik, Kraków 2014 : [recenzja] Barbara Adamczyk Barbara Ostafińska-Molik (aut. dzieła rec.) s. 341-344