Znaleziono 10 artykułów

Wanda Osińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Oczerki istorii i tieorii nauki", pod red. W. S. Biblera, B. S. Grjaznowa, S. R. Mikulinskogo, Moskwa 1969 : [recenzja] Wanda Osińska W. S. Bibler (aut. dzieła rec.) B. S. Grjaznow (aut. dzieła rec.) S. R. Mikulinski (aut. dzieła rec.) s. 119-122
The Herrnhut Treasure : "Archivum Unitatis" Wanda Osińska s. 257-263
Les débuts de recherches systématiques sur la scienciologie dans le milieu varsovien au tournant des XIXe et XXe siècles Wanda Osińska s. 279-295
Z dziejów Międzynarodowej Organizacji Historyków Nauki Wanda Osińska s. 313-323
Konrad Millak 1886-1969 Wanda Osińska s. 323-330
Maria Ossowska (1896-1974) Wanda Osińska s. 329-332
Stanisław Ossowski 1897-1963 Wanda Osińska s. 375-377
Próba bibliografii Leopolda Staffa 1901-1950 s. 444-475
Stanisław Małkowski 1899-1962 Wanda Osińska s. 551-553
Bogdan Nawroczyński (1882-1974) Wanda Osińska s. 561-566