Znaleziono 5 artykułów

Stanisław Ormanty

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przesłanie Księgi Ozeasza 1-2 w świetle misterium paschalnego Jezusa Chrystusa Stanisław Ormanty s. 19-42
Fenomen biblijnego spojrzenia na człowieka Stanisław Ormanty s. 41-50
Bóg albo pieniądz Stanisław Ormanty s. 73-89
"Jezus i Jego uczniowie : model chrześcijańskiej formacji w Ewangelii według św. Marka", Stanisław Haręzga, Lublin 2006 : [recenzja] Stanisław Ormanty Stanisław Haręzga (aut. dzieła rec.) s. 204-207
"Polscy religioznawcy laiccy wobec wybranych zagadnień badań nad Nowym Testamentem (1963-1989)", Stanisław Ormanty, Warszawa 2004 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Stanisław Ormanty (aut. dzieła rec.) s. 232-243