Znaleziono 1 artykuł

Aleksander M. Oriechow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ukształtowanie się polskiego ruchu socjalistycznego : (w związku z pracą Aleksandra M. Oriechowa, Stanowlenije polskogo socijalisticzeskogo dwiżenija. Struktura, programmnyje koncepcji, diejatieli (1874-1893), Moskwa 1979) Jan Kancewicz Aleksander M. Oriechow (aut. dzieła rec.) s. 571-579