Znaleziono 8 artykułów

Izabela Olszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprachlich‑kulinarische Berührungspunkte im deutschen, Jiddischen und Polnischen am Beispiel ausgewählter Wörterbücher und Nachschlagewerke Izabela Olszewska Marta Turska s. 21-40
Elementy kulturowe w tłumaczeniu powieści I.B. Singera Izabela Olszewska s. 51-60
Od stereotypu do poprawności politycznej : obraz Niemca w prasie polskiej w dobie kryzysu ekonomicznego Izabela Olszewska s. 270-284
Das 65. Jubiläum von Prof. Dr. habil. Andrzej Kątny Izabela Olszewska s. 313
"Danziger Umgangssprache und ihre Spezifik" ("Schriften zur diachronen und synchronen Linguistik. 11), Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk, Frankfurt am Main 2013 : [recenzja] Izabela Olszewska Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk (aut. dzieła rec.) s. 327-329
"Vor dem Vergessen bewahren: Erinnerungen von Hans Fuchs Enkel des Gründers der >Danziger Neuesten Nachrichten< (1894–1944)", Marek Andrzejewski, Gdańsk 2015 : [recenzja] Izabela Olszewska Marek Andrzejewski (aut. dzieła rec.) s. 349-350
Model B2B świadczenia usług informatycznych : cechy i wyznaczniki konkurencyjności Izabela Olszewska s. 363-372
"Translation im Spannungsfeld der cultural turns", red. Katarzyna Lukas, Izabela Olszewska, Marta Turska, Frankfurt am Main 2013 : [recenzja] Marzena Zwolska Katarzyna Lukas (aut. dzieła rec.) Izabela Olszewska (aut. dzieła rec.) Marta Turska (aut. dzieła rec.) s. 440-443