Znaleziono 3 artykuły

Magdalena Olpińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Implikacje glottodydaktyczne antropocentrycznej teorii języków Magdalena Olpińska s. 187-201
"Wirtschaftdeutsch", Urszula Burda, Agnieszka Dickel, Magdalena Olpińska, Warszawa 2007 : [recenzja] Piotr Kuna Urszula Burda (aut. dzieła rec.) Agnieszka Dickel (aut. dzieła rec.) Magdalena Olpińska (aut. dzieła rec.) s. 260-262
"Staatsordnung und politisches System", T. I, Urszula Burda, Agnieszka Dickel, Magdalena Olpińska, Warszawa 2008 : [recenzja] Piotr Kuna Urszula Burda (aut. dzieła rec.) Agnieszka Dickel (aut. dzieła rec.) Magdalena Olpińska (aut. dzieła rec.) s. 262-264