Znaleziono 2 artykuły

Piotr Oktaba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Modlitwa Jezusa i Kościoła za Piotra (Łk 22,31-32) Piotr Oktaba s. 129-145
La prière des disciples à la transfiguration de Jésus : Une leçon de Mc 9,2c Piotr Oktaba s. 159-165