Znaleziono 6 artykułów

Barbara Okoniewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy osadnictwa rolnego w województwie gdańskim na tle innych regionów Ziem Zachodnich i Północnych w latach 1945-1950 Barbara Okoniewska s. 41-51
Rola prasy polskich organizacji rolniczych ziem zachodnich w kształtowaniu postaw środowisk rolniczych Wielkopolski i Pomorza w latach 1918-1939 Barbara Okoniewska s. 49-66
"Prawo Rolnika" : jego wydawcy i czytelnicy w drugiej połowie lat dwudziestych Barbara Okoniewska s. 69-79
Procesy osadnicze na Pomorzu Gdańskim i Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1950 : próba porównania Barbara Okoniewska s. 155-165
"Modernizacja państwa. Polska polityka gospodarcza 1926-1929", Małgorzata Łapa, Łódź 2002 : [recenzja] Barbara Okoniewska Małgorzata Łapa (aut. dzieła rec.) s. 182-187
Plany morskiej aktywizacji portów Zalewu Wiślanego po roku 1945 Barbara Okoniewska s. 269-283