Znaleziono 6 artykułów

Monika Ożóg

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The church and its influence on representative art between the second and fourth century AD Monika Ożóg s. 11-17
„Liber pontificalis I-XCVI (usque ad annum 772)” = „Księga pontyfików 1-96 (do roku 772)”, tłum. Przemysław Szewczyk (1-90), Małgorzata Jesiotr (91-96), opr. Monika Ożóg, Henryk Pietras, Kraków 2014-2015 ; „Liber pontificalis XCVII-CXII (ann. 772-891)” = „Księga pontyfików 97-112 (772-891)”, tłum. Małgorzata Jesiotr (97-98), Bronisława Frontczak (99-108, 112), Agnieszka Caba (109), opr. Monika Ożóg, Henryk Pietras (Źródła Myśli Teologicznej 74-75 = Synody i Kolekcje Praw, t. IX-X) : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Monika Ożóg (aut. dzieła rec.) Henryk Pietras (aut. dzieła rec.) Agnieszka Caba (tłum.) Bronisława Frontczak (tłum.) Małgorzata Jesiotr (tłum.) Przemysław Szewczyk (tłum.) s. 211-213
"Inter duas potestas. Polityka religijna Teodoryka Wielkiego", Monika Ożóg, Kraków 2012 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Monika Ożóg (aut. dzieła rec.) Michał Zytka (tłum.) s. 233-235
O roli estetyki w historii późnego antyku, czyli Moniki Ożóg opisanie polityki religijnej Teoderyka Wielkiego Monika Ożóg Dariusz Spychała s. 268-280
Wykrzywiony obraz, czyli współczesne rozumienie stosunku Kościoła w starożytności do świątyń pogańskich Dariusz Spychała Monika Ożóg (aut. dzieła rec.) s. 345-357
Jak rozumieć estetykę? Słów kilka na temat recenzji naukowej Dariusza Spychały monografii autorstwa Moniki Ożóg pt. Inter duas potestates : polityka religijna Teoderyka Wielkiego Monika Ożóg s. 423-432