Znaleziono 2 artykuły

Beata Nytko-Wołoszczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The condition and tendencies in demographic structure transformations in small towns of Opole district Beata Nytko-Wołoszczuk s. 119-130
The standards of living in small towns of Opole province in the light of particular indexes Beata Nytko-Wołoszczuk s. 141-152