Znaleziono 7 artykułów

Tomasz Andrzej Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyjęcia do praw miejskiego w Wieluniu w latach 1540–1569 Tomasz Andrzej Nowak s. 41-69
Społeczność Wielunia w pierwszej połowie XVI w. Tomasz Andrzej Nowak s. 65-83
Przyjęcia do prawa miejskiego w Wieluniu w XVII wieku Tomasz Andrzej Nowak s. 89-109
Regulacje zawarte w przywileju wieluńskich rzeźników z 1633 r. Tomasz Andrzej Nowak s. 107-116
Rolnictwo w gospodarce Wielunia w pierwszej połowie XVI w. Tomasz Andrzej Nowak s. 113-121
Przyjęcia do prawa miejskiego w Wieluniu w latach 1572-1598 Tomasz Andrzej Nowak s. 121-139
Wieluński ratusz i jego otoczenie w I połowie XVI w. Tomasz Andrzej Nowak s. 159-166