Znaleziono 12 artykułów

Bartłomiej Noszczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Okoliczności uwolnienia kardynała Stefana Wyszyńskiego z internowania w Komańczy (październik 1956 r.) Bartłomiej Noszczak s. 79-89
Kryzys działalności Departamentu VI KdsBP przeciwko Kościołowi rzymskokatolickiemu w Polsce i próby jego przezwyciężenia (1954-1956) Bartłomiej Noszczak s. 99-122
"Sacrum czy Profanum. Spór o istotę obchodów Milenium Polskiego (1949-1966)", Bartłomiej Noszczak, Warszawa 2002 : [recenzja] Adam Matuszewski Bartłomiej Noszczak (aut. dzieła rec.) s. 157
Kryptonim „Fala” : działania SB prowadzone w związku z potajemnym wywiezieniem Obrazu Nawiedzenia z Jasnej Góry (14–20 czerwca 1972 r.) Bartłomiej Noszczak s. 159-178
Okiem sowietnika : raport doradcy z Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego ZSRS o pracy polskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (8 czerwca 1951 r.) Michał Kurkiewicz Bartłomiej Noszczak s. 205-220
Likwidacja getta w Otwocku (19 sierpnia 1942 r.) w relacji ks. ppłk. Jana Wojciechowskiego SJ Bartłomiej Noszczak s. 225-245
Drogi i bezdroża młodzieżowej konspiracji.Klub Wykolejeńców (1950–1951) w świetle dokumentacji tajnej policji politycznej Polski Ludowej Bartłomiej Noszczak s. 261-280
Polityka władz PRL wobec izolowanego biskupa Czesława Kaczmarka (1953–1956) Bartłomiej Noszczak s. 291-323
Przesiedlenie żeńskich zgromadzeń zakonnych z województw katowickiego, opolskiego i wrocławskiego (sierpień 1954) Bartłomiej Noszczak s. 309-336
"Życie na przekór: antysystemowa kontestacja młodzieży w ostatniej dekadzie PRL (1980–1989) – nowe tropy i pytania badawcze", Warszawa 2016 : [recenzja] Joanna Sadowska Bartłomiej Noszczak (aut. dzieła rec.) s. 349-352
Na początku był bunt. Federacja Młodzieży Walczącej w Warszawie (1984–1989) Bartłomiej Noszczak s. 377-419
„>>Sacrum<< czy >>profanum<<? Spór o istotę obchodów Milenium polskiego (1949–1966)”, Bartłomiej Noszczak, Warszawa 2002 : [recenzja] Andrzej Krajewski Bartłomiej Noszczak (aut. dzieła rec.) s. 495-497