Znaleziono 5 artykułów

Ewelina Nojszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Efektywność ekonomiczna jako narzędzie analityczne dla ochrony zdrowia Ewelina Nojszewska s. 11-26, 257
Oddziaływanie zdrowia na gospodarkę - wnioski dla polskiego systemu ochrony zdrowia Ewelina Nojszewska s. 11-24
Publiczne i prywatne finansowanie ochrony zdrowia w Polsce : stan obecny i propozycje rozwiązań Ewelina Nojszewska s. 15-36
Zmieniające się otoczenie systemu ochrony zdrowia determinantą jego przyszłości Ewelina Nojszewska s. 24-33
Bariery fiskalne wzrostu gospodarczego Ewelina Nojszewska s. 57-75