Znaleziono 10 artykułów

Adrianna Nizińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Całożyciowe uczenie się i kapitał społeczny Peter Alheit Adrianna Nizińska (tłum.) s. 7-23
"Gender", klasa społeczna, biografia : teoria, badania, praktyka Barbara Merrill Adrianna Nizińska (tłum.) s. 7-32
Globalizacja, wiedza i uczenie się przez całe życie Peter Jarvis Adrianna Nizińska (tłum.) s. 7-21
Uczenie się i uznanie : doświadczenia studentów i badaczy w projekcie RANLHE Fergal Finnegan Ted Fleming Ewa Kurantowicz Adrianna Nizińska s. 7-19
Uczenie się bez nauczania? : potencjał i ograniczenia biograficznego uczenia się dorosłych Gert Biesta Michael Tedder Adrianna Nizińska (aut. dzieła rec.) s. 19-35
Habermas o społeczeństwie obywatelskim, świecie życia i systemie : odkrywanie społeczego wymiaru teorii transformatywnej Ted Fleming Adrianna Nizińska (tłum.) s. 29-46
"Polityki dyskursu" - całożyciowe uczenie się jako postmodernistyczna gra o władzę? : (na przykładzie sytuacji w Niemczech) Peter Alheit Adrianna Nizińska (tłum.) s. 87-97
Uspołecznianie studentów - uspołecznianie uniwersytetów : szkoły wyższe jako instytucjonalne środowiska edukacyjne Adrianna Nizińska s. 115-126
Transformatywny potencjał uczenia się w sytuacjach kryzysowych Peter Jarvis Adrianna Nizińska (tłum.) s. 127-135
"Trajektorie uczenia się w instytucjach kształcenia ustawicznego", Ewa Kurantowicz, Adrianna Nizińska, Wrocław 2012 : [recenzja] Hanna Solarczyk-Szwec Ewa Kurantowicz (aut. dzieła rec.) Adrianna Nizińska (aut. dzieła rec.) s. 153-157