Znaleziono 7 artykułów

Paweł Murziński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Światopogląd a wiara w Boga we współczesnym świecie Paweł Murziński s. 103-112
Koncepcja czasu u Koheleta Paweł Murziński s. 135-143
Biuletyn teologicznomoralny Paweł Murziński Jacek Jan Pawłowicz Józef Zabielski s. 151-174
Kościół w Polsce wobec sekt i nowych ruchów religijnych Paweł Murziński s. 154-169
Fenomen New Age czyli współczesna wieża Babel : próba definicji i proces formowania się Paweł Murziński s. 205-224
"New Age czyli współczesna Wieża Babel", Paweł Murziński, Białystok 2010 : [recenzja] Józef Zabielski Paweł Murziński (aut. dzieła rec.) s. 254-257
Ekologia zorientowana biocentrycznie i jej nowi bogowie : etyka chrześcijańska wobec redukcjonistycznej antropologii współczesnych nurtów ekologicznych Paweł Murziński s. 425-451