Znaleziono 1 artykuł

Halyna Mudrak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analysis of regulatory and legislative acts on the conservation of the planet's biodiversity, ratified by Ukraine Oleksandr Mudrak Halyna Mudrak Oksana Nagorniuk Wiktoria Sobczyk s. 214-219