Znaleziono 8 artykułów

Andrzej Muczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gospodarka przestrzenna jako dyscyplina naukowa i jej związki z zarządzaniem Andrzej Muczyński s. 17-31
Klasyfikacja funkcjonalna gminnych zasobów nieruchomości Andrzej Muczyński Zbigniew Sujkowski s. 21-30
Ocena formalnego zapotrzebowania na mieszkania komunalne w Olsztynie Andrzej Muczyński s. 35-46
Ocena stopnia aktywności lokalnej polityki mieszkaniowej w wybranych gminach miejskich Andrzej Muczyński s. 41-51
Planowanie w zarządzaniu gminnymi zasobami mieszkaniowymi Andrzej Muczyński s. 45-58
Modelowanie czynszu najmu lokali użytkowych gminy z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych Magdalena Kołek Andrzej Muczyński s. 55-67
Metodyka wspomagania polityki czynszowej w zasobach lokalowych gminy miejskiej Andrzej Muczyński s. 67-79
Podział zasobu nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z wykorzystaniem drzewa klasyfikacyjnego Andrzej Muczyński s. 73-84